Tudta? Hogy az utcáról besétálva már nem vásárolhat légkondit.

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendelete alapján, még mielőtt vásárolna, meg kell állapodnia egy jogosultságokkal rendelkező, képesített, regisztrált szerelővel, aki a berendezést szakszerűen fogja feltelepíteni otthonába.

Amit mindenképpen érdemes tudni: nem érdemes kókler szerelőt választani, mert ha nincs megfelelően ledokumentálva a vásárlás és a szerelés, a vevőt és a telepítést végző céget is megbírságolják! Kiemelten fontos tudni, hogy a klímatelepítés minősége fontosabb, mint sokszor maga a berendezés!

Minden jó szakember tudja, hogy – egy közepes színvonal felett – a klímaberendezések hibáinak 99%-a a szakszerűtlen telepítésből fakad, és csak 1%, az ami a berendezésekből. Feltétlenül a környékről keressen telepítő szakembert és ragaszkodjon ahhoz is, hogy ő hozza a berendezést, majd ő is telepítse, üzemelje be, és a szükséges karbantartást is ő végezze el minden évben!

 

Kedves Érdeklődő!


Az idevonatkozó jogszabály értelmében 2015. július 31.-től minden hűtőközeg oldali szerelést igénylő klímaberendezés eladásakor nyilatkoznia kell a vásárlónak, hogy milyen szakképesítéssel rendelkező cég fogja telepíteni a klímakészüléket. Az adatokat az értékesítőnek, és a felszerelést végző vállalkozásnak is regisztrálnia kell!


http://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy csak az vásárolhat klímaberendezést, aki telepítési tanúsítvánnyal igazolja, hogy az általa megvásárolt készüléket regisztrált klímaszerelő fogja felszerelni és azt rögzíti a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adatbázisában.

A regisztráció elmulasztását a hatóság bírsággal sújtja: úgy az értékesítőt, mint a vásárlót és a szerelő szakcéget is. Ha a telepítést regisztráció nélkül kezdték meg 100 000 Ft- a bírság, egyéb regisztráció elmaradása esetén 10.000- 500.000 Ft közötti bírságra lehetl számítani. Tehát nagyon fontos a Telepítési Tanúsítvány pontos kitöltése, aláírása!


14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet ide vonatkozó részletei alább olvashatóak, a fontosabb részeket aláhúzással kiemeltük:

22. § (1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni

Telepítési Tanúsítvány / átírt

(2)A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:

a) HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület megjelölésével),

c) HR és MR szektor esetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.

(3) A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára egy eredeti példányban átadni.

(4) A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.


(5)A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-
GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.

(6) Az e §-ban előírt kötelezettségek megszegése esetén a 23–25. §-ban meghatározottak alkalmazandóak.

17. Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények 23. § (1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén – kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben – a Hatóság az ebben az alcímben és az 1.
mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabja ki.
(2) Ismételt jogsértés – ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése – esetén a bírság összege az 1. mellékletben és a 24–25. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-ának megfelelő bírságot kell legalább kiszabni.


24. § (2) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal,
hogy az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.


(4) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság – az eset összes

Telepítési Tanúsítvány / átírt körülményének mérlegelése mellett – 10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szab ki.

Kérdése van? Tegye fel!

Legyen olyan részletes, amennyire csak tud.